Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

osobista Warszawska Karta Miejska

WNIOSEK O WYDANIE
SPERSONALIZOWANEJ WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Aby otrzymać Twoją osobistą Warszawską Kartę Miejską należy wypełnić poniższy wniosek
Czas oczekiwania na wydanie osobistej Warszawskiej Karty Miejskiej wynosi ok 4 dni robocze.
*- czerwoną gwiazdką zaznaczone są pola, które należy wypełnić obowiązkowo


obywatelstwo:

adres zamieszkania:


Na ten adres wyślemy e-mail potwierdzający wysłanie wniosku.
Zwróć uwagę na poprawność swojego adresu e-mail.


- UWAGA! zdjęcie powinno spełnić nastepujące wymagania:
Wczytany plik powinien być zapisany w formacie JPG, BMP lub PNG. Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić 99 x 128 pikseli a maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 200KB.
Jedna kolorowa fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

ZTM nie gromadzi przesyłanych fotografii. Zdjęcie zostanie usunięte po wydaniu spersonalizowanej WKM.

Prosimy o odbiór karty w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po tym terminie Państwa wniosek wraz ze zdjęciem zostanie usunięty.

wzór karty:

karty specjalne

wzór Klawego Warszawiaka

wzór Klawej Warszawianki


wzór 1

wzór 2

wzór 3

wzór 4

wzór 5

wzór 6

wzór 7

wzór 8

wzór 9

wzór 10

wzór 11

wzór 12

wzór 13

wzór 14

wzór 15

wzór 16

wzór 17

wzór 18


użyj kreatora aby stworzyć własny wzór karty

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu zamieszkania (w zależności od podanych danych osobowych) przez ZTM w celu przekazywania telefonicznie lub listownie informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)
* Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez ZTM w celu wydania WKM i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o wydanie WKM, w razie wydania kolejnej nowej WKM w przypadku jej utraty, w razie zwrotu biletu zakodowanego na WKM oraz w celu przekazania (w odniesieniu do podanego adresu e-mail) informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM
* Oświadczam, że przesłane przeze mnie celem zamieszczenia na WKM znaki graficzne / zdjęcia / inne elementy nie naruszają przepisów prawa, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię wykonawcę (ZTM) z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.