Note! This website uses Cookie files! Detailed information can be found in privacy policy. I accept the policy.

Personalized Warsaw City Card

An application for
a personalized Warsaw City Card

To receive a personal Warsaw City Card please complete the following application
The waiting time for issuing personalized Warsaw City Card is approximately 4 business days.
*- fields marked with a red asterisk are obligatory


citizenship:

Address of residence:


We will send an email to this e-mail address confirming that the application has been sent – you will need it to complete the application. Please verify the correctness of your e-mail.


- Caution! the photo should meet the following requirements: passport photo (ID card photo); 3x4 ration, min. size 99x128 pixels, 72 dpi resolution (max 200 KB); the photo should show the left profile and the left ear on a bright, uniform background, without a hat and dark glasses

card pattern:

special cards

wzór Klawego Warszawiaka

wzór Klawej Warszawianki


wzór 1

wzór 2

wzór 3

wzór 4

wzór 5

wzór 6

wzór 7

wzór 8

wzór 9

wzór 10

wzór 11

wzór 12

wzór 13

wzór 14

wzór 15

wzór 16

wzór 17

wzór 18


use a creator to design your own card pattern

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu zamieszkania (w zależności od podanych danych osobowych) przez ZTM w celu przekazywania telefonicznie lub listownie informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)
* Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez ZTM w celu wydania WKM i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o wydanie WKM, w razie wydania kolejnej nowej WKM w przypadku jej utraty, w razie zwrotu biletu zakodowanego na WKM oraz w celu przekazania (w odniesieniu do podanego adresu e-mail) informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM
* Oświadczam, że przesłane przeze mnie celem zamieszczenia na WKM znaki graficzne / zdjęcia / inne elementy nie naruszają przepisów prawa, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię wykonawcę (ZTM) z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.

The Public Transport Authority spares no effort to protect data of its customers from unauthorized access, loss, alteration or misuse. However, a user shall be aware of the fact that because of the open and unsecured nature of the internet, ZTM cannot bear responsibility for the safety of the data sent via the Internet.