Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

osobista Warszawska Karta Miejska

WNIOSEK O WYDANIE
SPERSONALIZOWANEJ WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Aby otrzymać Twoją osobistą Warszawską Kartę Miejską należy wypełnić poniższy wniosek
Czas oczekiwania na wydanie osobistej Warszawskiej Karty Miejskiej wynosi ok 4 dni robocze.
*- czerwoną gwiazdką zaznaczone są pola, które należy wypełnić obowiązkowo


obywatelstwo:

adres zamieszkania:


Na ten adres wyślemy e-mail potwierdzający wysłanie wniosku.
Zwróć uwagę na poprawność swojego adresu e-mail.


- UWAGA! zdjęcie powinno spełnić nastepujące wymagania:
Wczytany plik powinien być zapisany w formacie JPG, BMP lub PNG. Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić 99 x 128 pikseli a maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 200KB.
Jedna kolorowa fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

ZTM nie gromadzi przesyłanych fotografii. Zdjęcie zostanie usunięte po wydaniu spersonalizowanej WKM.

wzór karty:

karty specjalne


wzór 1

wzór 2

wzór 3

wzór 4

wzór 5

wzór Klawego Warszawiaka

wzór Klawej Warszawianki


użyj kreatora aby stworzyć własny wzór karty

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu zamieszkania (w zależności od podanych danych osobowych) przez ZTM w celu przekazywania telefonicznie lub listownie informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)
* Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez ZTM w celu wydania i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o wydanie WKM, w razie wydania kolejnej nowej WKM w przypadku jej utraty oraz w razie zwrotu biletu zakodowanego na WKM
* Oświadczam, że przesłane przeze mnie celem zamieszczenia na WKM znaki graficzne / zdjęcia / inne elementy nie naruszają przepisów prawa, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię wykonawcę (ZTM) z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.